Đang tải Cá Chua Phù Mỹ...

Cá chua sinh sản như thế nào ?

Hiện tại thì cá chua là loại cá chưa nhân giống nhân tạo được mà chỉ bắt cá bột (cá con) từ tự nhiên về nuôi, cá chua sinh sản vào mùa hè (khoảng tháng 4,5) ở ngoài biển, rồi cá con dạt vào bờ bà con vùng ven biển dùng đăng để mà bắt vì có con rất nhỏ chỉ thấy được 2 con mắt mà thôi :).

Món ngon